Product Image
Product Image
Product Image

Himedia A5

Sản phẩm mới nhất 2017 của HIMEDIA ở phân khúc cao cấp , nâng cấp cấu hình mạnh hơn với Chip Amlogic S912 , RAM 2Gb , ROM 16Gb …với nhiều tính năng mới

Cho phép đặt hàng trước