Kính VR PARK III VR 3D Glassescho điện thoại thông minh 4.0 – 6.0 inch

Kính 3D Thích hợp với điện thoại thông minh 4.0 – 6.0 inch
Điều chỉnh khoảng cách của học sinh, phù hợp với những người có tầm nhìn khác nhau
Hình ảnh bí mật, những người khác không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ người mặc mình

Còn hàng

300,000