BỘ CHUYỂN ĐỔI HDMI 3 RA 1, BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN

Chuyển mạch tín hiệu HDMI từ 3 ra 1. Có điều khiển từ xa, giúp bạn ngồi xa vẫn có thể chuyển đổi tín hiệu đầu vào cho cổng HDMI

Còn hàng